JUHTIMISSÜSTEEM

 

Ettevõtte juhtimispõhimõtted

RTS Infraehitus OÜ eesmärgiks on pakkuda kõrge kvaliteediga ehitusjuhtimise teenust läbi innovatsiooni ja optimaalseimate lahenduste ning lähtudes tellijaga kokku lepitud hinnast ja ajagraafikust.

Selleks, et teostada töid vastavalt klientide, keskkonnahoiu, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, oleme loonud juhtimissüsteemi, mille võtmesõnad on

• professionaalsus
• usaldusväärsus
• innovatsioon
• keskkonnateadlik mõtteviis
• turvaline ja tervislik töökeskkond
• töötajate jätkuv areng ja koolitus

Meie tegevus on vastavuses kehtivate keskkonnaõigus-, töötervishoiu ja tööohutuse administratiivaktidega ning standardite ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 nõuetega.
Juhtimissüsteemi täiustamine toimub igapäevalselt ehitus- ja tööprotsesse analüüsides ja parendusi ellu viies.
Keskkonnateadlik mõtlemine tehnoloogiate ja lahenduste valikul tagab elamisväärse elukeskkonna ka järeltulevatele põlvedele.

 

PDF
ISO sertifikaat
PDF
Juhtimiskäsiraamat