Ahtme SEJ tuhaladestuspaiga sulgemise projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija
VKG Soojus AS
Asukoht
Ahtme, Ida-Virumaa
Aasta
2013

Teostatud tööd: tuhaga kokkupuutunud asju- ja nõrgvee kogumissüsteemi ehitamine,

tiikide ja ladestusalade põhjasetete käitlemine, olemasolevate selitatud tiikide sulgemine ja ümberehitamine,

kogutava vee pH alandamise sõlme ehitamine ja käitlemine. Juurdepääsuteede ehitamine,

ladestu tasapindade katmine ja haljastamine, uute seirepuuraukude puurimine. Tuhaladestu pindala ca 33 ha.