Elva linnas Liiva tänava teekatendi, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Tellija
AS Emajõe Veevärk
Asukoht
Elva
Aasta
2019