Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel

Tellija
Keskkonnateabe Keskus
Asukoht
Tallinn, Tapa
Aasta
2015

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – Tallinn-Väike veduridepoo; Tapa veduridepoo

Teostatud tööd: ca 16 000 m3 reostunud pinnase töötlemine bioloogilisel meetodil,

tugevalt reostunud pinnase teisaldamine ning sellele järgnev töötlemine.

Reostunud aladel olevate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine.

Puhastatud alade heakorrastamine ning nende hea seisundi taastamine.

Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.