Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel

Tellija
Keskkonnateabe Keskus
Asukoht
Tapa, Ahtme, Narva
Aasta
2012

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – Tapa vagunidepoo, Ahtme 86 ABT ja Narva asfaldi- ja betoonitehas