Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel

Tellija
Keskkonnaagentuur
Asukoht
Umbsaare, Võru maakond
Aasta
2015

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – projekteerimis-ehitustööd: Umbsaare asfaldi- ja betoonitehas.

Teostatud tööd: ca 7500 m3 reostunud pinnase töötlemine väljakaeve meetodil. Tugevalt reostunud pinnase üleandmine jäätmekäitlejale.

Reostunud aladel olevate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine.

Puhastatud alade heakorrastamine ning nende hea seisundi taastamine.

Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.