Kangru aleviku ÜVK rajamine

Tellija
OÜ Kiili KVH
Asukoht
Kiili vald, Kangru alevik
Aasta
2020

Projekteeritakse ja ehitatakse veetorustikke ca 780 m,  kanalisatsioonitorustikke ca 1420 m, survekanalisatsiooni torustikke ca 120 m, kanalisatsioonipumplad ning purgla.