Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega – projekteerimine ja ehitamine II etapp

Tellija
Keila Linnavalitsus
Asukoht
Keila
Aasta
2017

Keila raudteejaama lähiümbruse platsi ja parkla ehitamine koos linnamööbli paigaldusega, Jaama ja Aiandi tänava ümberehitamine, kõnnitee ehitamine Jõe tänaval; sademeveekanalisatsiooni ja sidevarustuse ning tänavavalgustuse rajamine.