Koeru aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija
Koeru Kommunaal
Asukoht
Koeru, Järva maakond
Aasta
2014

Rekonstrueeriti reoveepuhasti võimsusega 2100 ie, Qmax= 260 m3/d