Kohtla-Järve Ahtme – Vana Ahtme kergliiklustee rajamine

Tellija
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Asukoht
Kohtla-Järve
Aasta
2015

Projekteeriti ja ehitati kergliiklustee pikkusega ligi 2 km