Kohtla-Järve Tööstuspargi taristu ehitamine

Tellija
Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Asukoht
Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
Aasta
2017

Rajatakse ca 1600 m pikkuses tehnopargi sisesed uued teed koos vee-, kanalisatsiooni-,

gaasi- ja aurutrassiga, tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon.