Kudjape prügila sulgemine. Projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija
OÜ Saaremaa Prügila
Asukoht
Kudjape, Saare maakond
Aasta
2013

Teostati prügila ala puhastamine ja korrastamine, prügila kehandi läbikaevamine ja sorteerimine,

nõrgveekraavide korrastamine ja rajamine, biokütuse ladustamiseks vajalike rajatiste väljaehitamine,

seire ja mõõdistuste tegemine, prügila kujundamine ja katmine ning haljastamine. Lisaks ehitati jalakäijate puitsild,

purded ja kergkattega jalgteed ning ca 1,3 km asfaltkattega sõiduteed.