Lintsi laokompleksi ehituse I etapp

Tellija
Kaitseministeerium
Asukoht
Lintsi, Harju maakond, Nissi vald
Aasta
2015

Pääsla ja pääslahoone rajatiste ehitustööd, elektrivõrgu ja valve- ning läbipääsusüsteemide rajamine, 

mitmekordse turvalisusastmega piirdeaedade rajamine. Lisaks pinnasetööd ja tee-ehituslikud tööd koos tänavavalgustusega.