Mõisa tänava ehitamine

Tellija
Rae Vallavalitsus
Asukoht
Rae vald, Jüri alevik, Harju maakond
Aasta
2013

Toimus Rae vallas, Jüri alevikus Mõisa tänava tänavavalgustuse ja teekatete ning sajuveekanalisatsiooni ehitamine.