Narva kaldapealse promenaad

Tellija
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Asukoht
Narva
Aasta
2014

Korrastati ja kindlustati jõekallas, bastionimüürid ja nõlv, promenaadi alale rajati valgustus ja videovalvesüsteem.

Rajati juurdepääsuteed, jalakäigu- ja kergliiklusteed – asfaltkattega ca 4100 m², kivikatendiga ca 3500 m²

ning kruusakattega teid ca 1700 m². Teostatud tööde hulka kuulusid ka vee- ja kanalisatsioonirajatised, vaateplatvormi ja Roosi terrassi ehitus.