Narva Logistika ja Tööstuspargi taristu ehitamine 2. etapp

Tellija
Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade arendus
Asukoht
Narva, Ida-Virumaa
Aasta
2017

Rajatakse ca 1900 m pikkuses tehnopargi sisesed uued teed koos vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrassiga,

tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon.