Priisle pargi (Läänemere tee 42) rajamine

Tellija
Tallinna Kommunaalamet
Asukoht
Tallinn
Aasta
2017