Radaripost Tõikamäel

Tellija
Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS
Asukoht
Tõikamäe, Otepää vald
Aasta
2015

Ehitati radaritorn koos administratiivhoonega. Lisaks teostatud tööd: 9 m kõrguse tehismäe rajamine

koos kopterite maandumisalaga, üle 3 km uute juurdepääsuteede rajamine, piirdeaiad, vee-,

kanalisatsiooni- ja sadeveerajatised, elektrivõrk, tänavavalgustus, valvesüsteemid.