Vabaõhukooli tee (Rahvakooli tee – Hunditubaka tee) rekonstrueerimine

Tellija
Tallinna Kommunaalamet
Asukoht
Aasta
2019

Töö sisaldab põhimahus: teedeehituslikud tööd, sademevee kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, elektrivõrgu ning liikluskorralduslikud tööd