Väike-Maarja teede ja tänavate rekonstrueerimine 2014

Tellija
Väike-Maarja Vallavalitsus
Asukoht
Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Aasta
2014

Tööde hulka kuulus: Väike-Maarja alevikus Energia tänava rekonstrueerimise I etapp,

Energia tänava rekonstrueerimise II etapp, Pandivere tee, Kurtna – Kärsa tee

ja Triigi külas Võimla tänava osaline rekonstrueerimine, Väike-Maarja seltsimaja panduste asfalteerimine.