Vooluveekogude seisundi parandamine

Tellija
Keskkonnateabe Keskus
Asukoht
Eesti
Aasta
2012

Projekteerimis- ja ehitustööd vanade veskipaisude lammutamisel ja rekonstrueerimisel.

Kalateede ja koelmualade rajamine ning jõesängide puhastamine. Töid teostati Esna jõel (kogu jõe ulatuses);

Pärnu jõel (Türi-Särevere pais ja Kurgja pais), Õhne jõel (Leebiku pais ja Tõrva pais)

ja Piusa jõel (Korela pais, Tsüdsina pais, Tillo pais, Saarõ pais, Tamme pais, Keldre pais, Jõksi pais, Mako pais, Kelbä pais ja Oro pais)