keskkonnaehitus-white

KESKKONNAEHITUS

Teostame tava- ja tööstusjäätmete prügilate sulgemist, pinnase jääkreostuse likvideerimist koos veekogude elukeskkonna parandamisega.

Ehitame keskkonnakaitselisi rajatisi – veepuhastusjaamu ja reoveepuhasteid.