valistrassid-white

TEHNOVÕRGUD

Pakume peatöövõtu korras kõikide oluliste tehnovõrkude projekteerimis- ja ehitusteenust, mis hõlmab alljärgnevaid valdkondi:

– vee- ja kanalisatsioonirajatised

– elekter, side ja tänavavalgustus

– gaasi- ja soojustrassid